? Những người Acadian là ai?Question #1: Who are the Acadians?

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #2: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #3: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #4: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #5: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #6: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #7: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #8: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?Question #9: How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #10: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #11: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #12: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?Question #13: Who led Quebec into Confederation?

? Thành phố nào là Thủ đô của Canada?Question #14: What is the capital city of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #15: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Thành phố nào là Thủ đô của tỉnh bang New Brunswich?Question #16: What is the capital city of New Brunswick?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #17: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #18: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?Question #19: Which of the following statements about residential schools is NOT true?

? Tỉnh bang nào là nơi sản xuất chính các mặt hàng bột giấy, giấy và thủy điện?Question #20: Which province is the main producer of pulp and paper and hydro-electricity?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Question #21: Approximately how many Canadians served in the First World War?

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #22: Why is trade with other countries important to Canada?

? Tướng Arthur Currie là ai?Question #23: Who is General Sir Arthur Currie?

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #24: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?Question #25: Which province was split into two at Confederation?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.