Luyện thi quốc tịch Canada – NB

new-brunswick

? Đảng nào đang lãnh đạo tỉnh bang New Brunswick?Question #1: Which political party is in power in New Brunswick?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #2: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #3: On what date did Nunavut become a territory?

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #4: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #5: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #6: What is a major river in Quebec?

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #7: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #8: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #9: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #10: Where are the Great Lakes?

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #11: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?Question #12: How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #13: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #14: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #15: When did the British North America Act come into effect?

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #16: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #17: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #18: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #19: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành phố nào là Thủ đô của tỉnh bang New Brunswich?Question #20: What is the capital city of New Brunswick?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #21: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #22: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #23: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #24: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #25: Where are the Parliament Buildings located?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.