Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 What are the two official languages of Canada??Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 In what industry do most Canadians work??Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 What are the territories of Northern Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn trả lời sai rồi!

#4 Which province is the only officially bilingual province??Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?

#5 When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution??Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#6 Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people??Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 Approximately how many Canadians served in the First World War?

#8 From where does the name “Canada” come from??Tên Canada được xuất phát từ đâu?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#9 What is the role of the Opposition parties??Vai trò của Đảng đối lập là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#11 Who was the first Prime Minister of Canada??Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#12 What will you promise when you take the Oath of Citizenship??Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

#13 Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man??Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 Who do Canadians vote for in a federal election??Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#15 Where are the Parliament Buildings located??Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?

#16 Who has the right to vote in federal elections??Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#17 Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine??Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Give an example of how you can show responsibility by participating in your?Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?

Bạn đã trả lời sai rồi!

#19 One third of all Canadians live in which province??Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#20 Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms?Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 What does the word “Inuit” mean?

#22 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#23 What do you call the Sovereign’s representative in the provinces??Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 What is the name of the Governor General??Ai là Toàn quyền của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#25 What is the capital city of Canada??Thành phố nào là Thủ đô của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.