• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #1: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #2: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thủ tướng được chọn như thế nào?Question #3: How is the Prime Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #4: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #5: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #6: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #7: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #8: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là Toàn quyền của Canada?Question #9: What is the name of the Governor General?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #10: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #11: What does the Canadian flag look like?

? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?Question #12: What happened at the Battle of the Plains of Abraham?

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #13: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

Question #14: Approximately how many Canadians served in the First World War?

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #15: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người bản địa của Canada?Question #16: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #17: What is a Francophone?

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #18: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #19: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #20: What is the government of all of Canada called?

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #21: When did the British North America Act come into effect?

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #22: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #23: What is a major river in Quebec?

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #24: What does Confederation mean?

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #25: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.