Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Who do Members of Parliament represent??Thành viên quốc hội đại diện cho ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean??Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#3 What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister??Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?

#4 How is the Prime Minister chosen??Thủ tướng được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 What song is Canada’s national anthem??Quốc ca của Canada có tên là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

#6 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#7 Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man??Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities??Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#10 Who is the leader of the Federal Official Opposition Party??ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 What was the “Underground Railroad”??Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?

#12 What are the Prairie provinces and their capital cities??Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn đã trả lời sai rồi!

#13 Which province was to first to grant voting rights to women??Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What does the term “responsible government” mean??Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#15 Which province was split into two at Confederation??Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?

#16 Which provincial flag features the fleur-de-lys??Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?

#17 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Who are the founding peoples of Canada??Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#19 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#20 What did the Fathers of Confederation do??Những người khai sinh ra Confederation đã làm gì?

#21 What is the capital city of Newfoundland and Labrador??Thành phố nào là Thủ đô của tỉnh bang Newfoundland and Labrador?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada??Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 What did the Canadian Pacific Railway symbolize??Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#24 In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct??Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#25 What is the highest military honour a Canadian can receive??Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.