Luyện thi quốc tịch Canada – NL

Newfoundland and Labrador

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #1: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #2: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #3: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #4: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Sam Steele là ai?Question #5: Who was Sir Sam Steele?

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #6: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Diện tích Canada lớn thứ mấy trên thế giới?Question #7: Where does Canada rank in the world’s largest countries?

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #8: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #9: Which province has its own time zone?

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #10: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #11: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #12: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #13: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là được gọi là người Metis?Question #14: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #15: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #16: Which country borders Canada on the south?

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #17: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #18: Where are the Great Lakes?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #19: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #20: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #21: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #22: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?Question #23: Name six responsibilities of citizenship

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #24: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?Question #25: Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: in[email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.