• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #1: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #2: What is a majority government?

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #3: On what date did Nunavut become a territory?

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #4: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #5: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Tướng Arthur Currie là ai?Question #6: Who is General Sir Arthur Currie?

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #7: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #8: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #9: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #10: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #11: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #12: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #13: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #14: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #15: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #16: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #17: Which region covers more than one-third of Canada?

? Quốc khánh Canada vào ngày nào? Và người dân Canada ăn mừng điều gì?Question #18: When is Canada Day and what does it celebrate?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #19: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #20: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #21: What is a Francophone?

? Ai là được gọi là người Metis?Question #22: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #23: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Quebecer là ai?Question #24: Who are the Quebecers?

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #25: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.