? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #1: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #2: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #3: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #4: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #5: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #6: Which country borders Canada on the south?

? Ai là được gọi là người Metis?Question #7: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #8: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #9: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #10: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #11: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #12: When did the British North America Act come into effect?

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #13: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #14: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #15: What is a Francophone?

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #16: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #17: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #18: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #19: What is a majority government?

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #20: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #21: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?Question #22: What is the highest court in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #23: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #24: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #25: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.