Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Who do Canadians vote for in a federal election??Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#2 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#3 Which port is the largest and busiest in Canada??Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?

#4 What is the capital City of Nova Scotia??Thành phố nào là thủ đô của tỉnh bang Nova Scotia?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#6 Who is Canada’s Head of State??Ai là người đứng đầu Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities??Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians??Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 Who led an armed uprising and seized Fort Garry??Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?

#10 Where do most French-speaking Canadians live??Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?

#11 Who do Members of Parliament represent??Thành viên quốc hội đại diện cho ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#12 Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada??Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 What is Canada’s national winter sport??Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What is a majority government??Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?

#15 What is the name of the Royal Anthem of Canada??Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party??Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#17 Give the first two lines of Canada’s national anthem??Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#18 Where are the Parliament Buildings located??Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?

#19 Who is General Sir Arthur Currie??Tướng Arthur Currie là ai?

#20 How is the government formed after a federal election??Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#21 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#22 Where are the Great Lakes??Great Lakes nằm ở đâu?

#23 Who is the Queen’s representative in Canada??Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 Which of the following statements about residential schools is NOT true??Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?

#25 When is Remembrance Day celebrated??Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.