? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #1: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #2: Where are the Great Lakes?

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #3: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #4: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành viên quốc hội đại diện cho ai?Question #5: Who do Members of Parliament represent?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #6: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #7: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #8: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

? Ai là được gọi là người Metis?Question #9: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #10: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #11: What does Confederation mean?

? Ai là Toàn quyền của Canada?Question #12: What is the name of the Governor General?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #13: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #14: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #15: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #16: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #17: What is a major river in Quebec?

? Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?Question #18: What does the “right to a secret ballot” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Những người Acadian là ai?Question #19: Who are the Acadians?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #20: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #21: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #22: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #23: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #24: What is the government of all of Canada called?

? Thành phố nào là Thủ đô của Canada?Question #25: What is the capital city of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.