Luyện thi quốc tịch Canada – NS

Nova Scotia

? Tool tip textQuestion #1: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #2: Which province has its own time zone?

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #3: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #4: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #5: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #6: What does Confederation mean?

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #7: What does the Canadian flag look like?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #8: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #9: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?Question #10: Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?Question #11: What happened at the Battle of the Plains of Abraham?

Question #12: What does the word “Inuit” mean?

? Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?Question #13: What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #14: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #15: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #16: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #17: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?Question #18: Who do Canadians vote for in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #19: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #20: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #21: What is a Francophone?

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #22: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào là đảng cầm quyền hiện tại của Nova Scotia?Question #23: Which political party is in power in Nova Scotia?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #24: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #25: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.