• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #1: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #2: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #3: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #4: Where do most French-speaking Canadians live?

Question #5: Approximately how many Canadians served in the First World War?

? Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?Question #6: Who led Quebec into Confederation?

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #7: Where are the Great Lakes?

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #8: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #9: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #10: Why is trade with other countries important to Canada?

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #11: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

Question #12: What does the word “Inuit” mean?

? Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?Question #13: Which was the last province to join Canada?

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #14: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #15: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #16: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #17: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #18: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Đảng nào là đảng cầm quyền hiện tại của Nova Scotia?Question #19: Which political party is in power in Nova Scotia?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #20: Who were the Voyagers?

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #21: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #22: On what date did Nunavut become a territory?

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #23: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những người khai sinh ra Confederation đã làm gì?Question #24: What did the Fathers of Confederation do?

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #25: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.