Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.?Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 What are the provinces of Central Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?

Bạn trả lời sai rồi!

#3 Which of the following sentences best describes the War of 1812??Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 Which province was split into two at Confederation??Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?

#5 Who led an armed uprising and seized Fort Garry??Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?

#6 What is the role of the courts in Canada??Vai trò của tòa án tại Canada là gì?

#7 Which party is the Official Opposition at the federal level??Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 Who is Canada’s Head of State??Ai là người đứng đầu Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities??Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 Who are the Acadians??Những người Acadian là ai?

#11 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#12 What does Confederation mean??Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?

#13 What year was Confederation??Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#15 Who has the right to run as a candidate in federal elections??Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#16 What is the highest court in Canada??Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#17 Who are the Aboriginal peoples of Canada??Ai là người bản địa của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Who is considered the father of Manitoba??Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?

#19 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#20 How are Senators chosen??Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#21 What is the population of Canada??Dân số của Canada là bao nhiêu?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#23 Give an example of where English and French have equal status in Canada.?Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng Pháp

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#24 One third of all Canadians live in which province??Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#25 What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote??Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.