Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#2 When asked, who must you tell how you voted in a federal election??Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#3 What percentage of Aboriginal people are First Nations??Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?

#4 Who do Members of Parliament represent??Thành viên quốc hội đại diện cho ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 Which country borders Canada on the south??Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?

#6 Who are the Métis??Ai là được gọi là người Metis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms?Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 What is the role of the Opposition parties??Vai trò của Đảng đối lập là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 What is Canada’s system of government called??Chính quyền Canada được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 What are the three parts of Parliament??Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 Which of the following statements about residential schools is NOT true??Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?

#12 Who is Canada’s Head of State??Ai là người đứng đầu Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote??Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#14 hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy??Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?

#15 What are the territories of Northern Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn trả lời sai rồi!

#16 What song is Canada’s national anthem??Quốc ca của Canada có tên là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

#17 Who has the right to run as a candidate in federal elections??Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#18 What did the Canadian Pacific Railway symbolize??Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#19 What are the three levels of government in Canada??Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 When must federal elections be held??Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#21 Who led an armed uprising and seized Fort Garry??Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?

#22 What is the highest court in Canada??Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 What is the highest military honour a Canadian can receive??Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?

#24 What is a majority government??Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?

#25 What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy??Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.