• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #1: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #2: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #3: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #4: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #5: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #6: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #7: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #8: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

Question #9: What does the word “Inuit” mean?

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #10: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #11: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #12: When did the British North America Act come into effect?

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #13: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #14: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?Question #15: Who was the first Prime Minister of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #16: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #17: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #18: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #19: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #20: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #21: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

? Thủ tướng được chọn như thế nào?Question #22: How is the Prime Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?Question #23: Which of the following statements about residential schools is NOT true?

? Tôn giáo nào lớn nhất Canada?Question #24: What is the largest religious affiliation in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #25: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.