Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Which was the last province to join Canada??Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?

#2 Where are the Parliament Buildings located??Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?

#3 What are the three levels of government in Canada??Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#5 What does Confederation mean??Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?

#6 Name the five regions of Canada?Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#7 What is the name of the Royal Anthem of Canada??Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 Who led Quebec into Confederation??Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?

#9 What song is Canada’s national anthem??Quốc ca của Canada có tên là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

#10 The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:?Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?

#11 When must federal elections be held??Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#12 What do you call the Sovereign’s representative in the provinces??Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party??Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What is the name of the Premier of the Northwest Territories??Ai là người lãnh đạo của Northwest Territories hiện nay?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#15 What is the role of the Opposition parties??Vai trò của Đảng đối lập là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 Where are the Great Lakes??Great Lakes nằm ở đâu?

#17 Name two responsibilities of the provincial and territorial government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

#18 Name two responsibilities of the federal government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#19 What are the territories of Northern Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn trả lời sai rồi!

#20 What are the three main types of industry in Canada??Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 What is the government of all of Canada called??Chính phủ Canada được gọi là gì?

#22 hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy??Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?

#23 Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people??Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#25 What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy??Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.