Luyện thi quốc tịch Canada – NT

Northwest Territories

? Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?Question #1: Who was the first Prime Minister of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #2: Where are the Great Lakes?

? Ai là được gọi là người Metis?Question #3: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #4: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #5: Why is trade with other countries important to Canada?

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #6: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #7: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #8: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #9: Which province has its own time zone?

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #10: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #11: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

Question #12: What does the word “Inuit” mean?

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #13: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #14: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #15: What does the Canadian flag look like?

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #16: Which country borders Canada on the south?

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #17: Where do most French-speaking Canadians live?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #18: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #19: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #20: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang lãnh đạo Northwest Territories?Question #21: Which political party is in power in the Northwest Territories?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #22: Where are the Parliament Buildings located?

? Ai là người bản địa của Canada?Question #23: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #24: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #25: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.