Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 Who have major responsibilities on First Nations reserves??Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?

#3 When asked, who must you tell how you voted in a federal election??Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#4 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#5 In which region do more than half the people in Canada live??Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#6 When is Canada Day and what does it celebrate??Quốc khánh Canada vào ngày nào? Và người dân Canada ăn mừng điều gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 Name the five regions of Canada?Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#8 Who do Members of Parliament represent??Thành viên quốc hội đại diện cho ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 Which province is the only officially bilingual province??Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?

#10 Who is the Queen’s representative in Canada??Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 What do you call a law before it is passed??Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#12 What was the Women’s Suffrage Movement??Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#13 What is Canada’s system of government called??Chính quyền Canada được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What is a majority government??Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?

#15 What does the word “Inuit” mean?

#16 Who is Canada’s Head of State??Ai là người đứng đầu Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#17 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#18 How is a Cabinet Minister chosen??Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

#19 What are the three levels of government in Canada??Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 What is the role of the courts in Canada??Vai trò của tòa án tại Canada là gì?

#21 What does the Canadian flag look like??Lá cờ của Canada trông như thế nào?

#22 Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.?Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 Who is the Head of Government??Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 Which province was split into two at Confederation??Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?

#25 Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine??Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.