Luyện thi quốc tịch Canada – NU

Nunavut

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #1: When is Remembrance Day celebrated?

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #2: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #3: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #4: Where do most French-speaking Canadians live?

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #5: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #6: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #7: Which country borders Canada on the south?

? Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?Question #8: Name the five regions of Canada

Bạn trả lời sai rồi!

? Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?Question #9: Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #10: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?Question #11: What is the highest court in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #12: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #13: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?Question #14: Why is the battle of Vimy Ridge important?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #15: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #16: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #17: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #18: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là được gọi là người Metis?Question #19: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?Question #20: Who is considered the father of Manitoba?

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #21: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #22: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #23: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

? Dân số của Canada là bao nhiêu?Question #24: What is the population of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?Question #25: What is Canada’s national winter sport?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.