? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #1: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?Question #2: Who do Canadians vote for in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #3: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?Question #4: Name six responsibilities of citizenship

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại Nunavut?Question #5: What is the name of the leader of the Opposition in Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #6: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #7: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #8: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #9: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #10: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #11: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #12: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #13: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Thành phố nào là thủ đô của Nunavut?Question #14: What is the capital City of the Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #15: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #16: Who were the Voyagers?

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #17: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?Question #18: How are Members of Parliament chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #19: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #20: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #21: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #22: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #23: What does the Canadian flag look like?

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #24: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #25: Which province is the only officially bilingual province?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.