• Follow us:

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #1: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?Question #2: Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #3: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #4: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #5: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #6: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?Question #7: Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #8: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?Question #9: In what industry do most Canadians work?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #10: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?Question #11: Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #12: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #13: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?Question #14: What is meant by the equality of women and men?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #15: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #16: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #17: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #18: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Thành phố nào là thủ đô của Nunavut?Question #19: What is the capital City of the Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành viên quốc hội đại diện cho ai?Question #20: Who do Members of Parliament represent?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Dân số của Canada là bao nhiêu?Question #21: What is the population of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #22: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?Question #23: What are the three levels of government in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #24: Why is trade with other countries important to Canada?

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #25: When is Remembrance Day celebrated?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.