Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 What is the name of the leader of the Opposition in Nunavut??Ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 Who has the right to run as a candidate in federal elections??Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#3 What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy??Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?

#4 After a federal election, which party forms the new government??Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#5 What are some examples of taking responsibility for yourself and your family??Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?

Bạn trả lời sai rồi!

#6 Which province was to first to grant voting rights to women??Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 How is the government formed after a federal election??Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#8 Which province is the only officially bilingual province??Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?

#9 What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote??Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#10 What is the role of the courts in Canada??Vai trò của tòa án tại Canada là gì?

#11 What song is Canada’s national anthem??Quốc ca của Canada có tên là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

#12 Which political party is in power in Nunavut??Đảng nào đang cầm quyền tại Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians??Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada??Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#15 What is Canada’s system of government called??Chính quyền Canada được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 When is Remembrance Day celebrated??Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?

#17 What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities??Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Who are the Acadians??Những người Acadian là ai?

#19 What is a Francophone??Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?

#20 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#21 Who are the Métis??Ai là được gọi là người Metis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 What will you promise when you take the Oath of Citizenship??Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

#23 What is meant by the equality of women and men??Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 When must federal elections be held??Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#25 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.