• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #1: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

? Ngài Sam Steele là ai?Question #2: Who was Sir Sam Steele?

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #3: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #4: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #5: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #6: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #7: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #8: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #9: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #10: Which province is the only officially bilingual province?

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #11: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #12: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #13: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Thành phố nào là Thủ đô của Canada?Question #14: What is the capital city of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #15: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #16: What is a Francophone?

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #17: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #18: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?Question #19: Who led Quebec into Confederation?

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #20: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #21: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #22: Which country borders Canada on the south?

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #23: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Đảng nào đang cầm quyền tại Nunavut?Question #24: Which political party is in power in Nunavut?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #25: What is the government of all of Canada called?

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.