Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 What do you call the Sovereign’s representative in the provinces??Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 What are the two official languages of Canada??Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 What is meant by the equality of women and men??Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 What is the name of the Governor General??Ai là Toàn quyền của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 What is the largest religious affiliation in Canada??Tôn giáo nào lớn nhất Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#6 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#7 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#8 Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources??Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 On what date did Nunavut become a territory??Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?

#10 Where are the Great Lakes??Great Lakes nằm ở đâu?

#11 What does the Canadian flag look like??Lá cờ của Canada trông như thế nào?

#12 When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution??Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 Name the five regions of Canada?Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#14 What is the highest military honour a Canadian can receive??Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?

#15 What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best??Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?

#16 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#17 From where does the name “Canada” come from??Tên Canada được xuất phát từ đâu?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#18 hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy??Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?

#19 Which of the following statements about residential schools is NOT true??Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?

#20 Who are the Aboriginal peoples of Canada??Ai là người bản địa của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 Which of the following sentences best describes the War of 1812??Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 In what industry do most Canadians work??Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 Who has the right to run as a candidate in federal elections??Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#24 Name six responsibilities of citizenship?Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#25 Which party becomes the Official Opposition??Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.