Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 What is the role of the Opposition parties??Vai trò của Đảng đối lập là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution??Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 Which three countries are signatories to NAFTA??3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 What does the term “responsible government” mean??Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#6 What are the Prairie provinces and their capital cities??Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn đã trả lời sai rồi!

#7 How are Senators chosen??Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#8 What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy??Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?

#9 What is the population of Canada??Dân số của Canada là bao nhiêu?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 What was the “Underground Railroad”??Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?

#12 What is the government of all of Canada called??Chính phủ Canada được gọi là gì?

#13 What is a majority government??Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?

#14 A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:?Tool tip text

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

#15 Who is the Queen’s representative in Canada??Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government??Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?

#17 What is Canada’s system of government called??Chính quyền Canada được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Approximately how many Canadians served in the First World War?

#19 What is the highest military honour a Canadian can receive??Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?

#20 Which of the following sentences best describes the War of 1812??Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 One third of all Canadians live in which province??Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#22 What is the role of the courts in Canada??Vai trò của tòa án tại Canada là gì?

#23 In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean??Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#24 After a federal election, which party forms the new government??Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#25 What do you call a law before it is passed??Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.