? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #1: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #2: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #3: What is a Francophone?

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #4: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #5: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người bản địa của Canada?Question #6: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #7: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #8: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #9: Where are the Great Lakes?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #10: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #11: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?Question #12: How are Members of Parliament chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #13: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #14: What is a majority government?

? Quebecer là ai?Question #15: Who are the Quebecers?

? Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?Question #16: Who is considered the father of Manitoba?

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #17: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #18: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #19: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #20: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #21: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #22: When did the British North America Act come into effect?

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #23: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #24: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #25: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.