• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #1: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #2: What does the Canadian flag look like?

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #3: Where are the Parliament Buildings located?

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #4: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Ontario?Question #5: What is the name of the Lieutenant-Governor of Ontario?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #6: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #7: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?Question #8: Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #9: On what date did Nunavut become a territory?

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #10: Which region covers more than one-third of Canada?

? Thành viên quốc hội đại diện cho ai?Question #11: Who do Members of Parliament represent?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #12: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?Question #13: What does the “right to a secret ballot” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #14: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quebecer là ai?Question #15: Who are the Quebecers?

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #16: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #17: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #18: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #19: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #20: What is a major river in Quebec?

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #21: What was the “Underground Railroad”?

? Tool tip textQuestion #22: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #23: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #24: What is a majority government?

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #25: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.