Luyện thi quốc tịch Canada – ON

Ontario

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #1: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #2: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #3: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #4: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #5: What does Confederation mean?

? Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?Question #6: Who do Canadians vote for in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #7: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?Question #8: Name six responsibilities of citizenship

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #9: Why is trade with other countries important to Canada?

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #10: Which province has its own time zone?

? Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?Question #11: Which province was split into two at Confederation?

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #12: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #13: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #14: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #15: Who were the Voyagers?

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #16: What is a majority government?

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #17: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

? Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?Question #18: What is Canada’s national winter sport?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #19: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Tỉnh bang nào là nơi sản xuất chính các mặt hàng bột giấy, giấy và thủy điện?Question #20: Which province is the main producer of pulp and paper and hydro-electricity?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #21: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #22: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #23: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #24: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #25: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.