Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Give an example of how you can show responsibility by participating in your?Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?

Bạn đã trả lời sai rồi!

#2 Who was Sir Sam Steele??Ngài Sam Steele là ai?

#3 Which federal political party is in power??Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.?Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 In what industry do most Canadians work??Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#6 What will you promise when you take the Oath of Citizenship??Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

#7 What did the Canadian Pacific Railway symbolize??Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#8 Which party is the Official Opposition at the federal level??Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 Which port is the largest and busiest in Canada??Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?

#10 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#11 What is a majority government??Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?

#12 Who are the Quebecers??Quebecer là ai?

#13 What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians??Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What does the Canadian flag look like??Lá cờ của Canada trông như thế nào?

#15 Which province has its own time zone??Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?

#16 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#17 What is meant by the equality of women and men??Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Where are the Parliament Buildings located??Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?

#19 How is the government formed after a federal election??Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#20 Which three countries are signatories to NAFTA??3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 Canada has three territories and how many provinces??Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 Who is the leader of the Federal Official Opposition Party??ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 Who have major responsibilities on First Nations reserves??Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?

#24 Give an example of where English and French have equal status in Canada.?Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng Pháp

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#25 Which was the last province to join Canada??Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.