Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:?Tool tip text

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

#2 What three oceans border Canada??Những đại dương nào vây quanh Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 When is Remembrance Day celebrated??Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?

#4 Name two key documents that contain our rights and freedoms.?Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 What is meant by the equality of women and men??Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#6 Where does Canada rank in the world’s largest countries??Diện tích Canada lớn thứ mấy trên thế giới?

#7 Who is the leader of the Federal Official Opposition Party??ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#9 Who is the Head of Government??Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 Who has the right to run as a candidate in federal elections??Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#11 What does the word “Inuit” mean?

#12 What is the population of Canada??Dân số của Canada là bao nhiêu?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy??Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?

#14 Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine??Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#15 Which three countries are signatories to NAFTA??3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 What are the three main groups of Aboriginal peoples??Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

#17 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#18 How does a bill become a law??Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#19 What are the three parts of Parliament??Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 Which party becomes the Official Opposition??Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#22 What is a voter information card??Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#23 In which region do more than half the people in Canada live??Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#24 Which provincial flag features the fleur-de-lys??Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?

#25 How is a Cabinet Minister chosen??Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.