• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Prince Edward Island?Question #1: What is the name of the Lieutenant-Governor of Prince Edward Island?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #2: When is Remembrance Day celebrated?

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #3: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #4: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #5: On what date did Nunavut become a territory?

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #6: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #7: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #8: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?Question #9: How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #10: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #11: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #12: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #13: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #14: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #15: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #16: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #17: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Những người khai sinh ra Confederation đã làm gì?Question #18: What did the Fathers of Confederation do?

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #19: What is a Francophone?

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #20: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #21: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #22: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?Question #23: Which province was split into two at Confederation?

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #24: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #25: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.