Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Who are the founding peoples of Canada??Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 Which party is the Official Opposition at the federal level??Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 What is the name of the Royal Anthem of Canada??Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party??Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 What does the word “Inuit” mean?

#6 Give an example of where English and French have equal status in Canada.?Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng Pháp

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#7 What are the three parts of Parliament??Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 Which province was to first to grant voting rights to women??Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean??Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#10 Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.?Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 In which region do more than half the people in Canada live??Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#12 Who are the Quebecers??Quebecer là ai?

#13 Who is General Sir Arthur Currie??Tướng Arthur Currie là ai?

#14 The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:?Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?

#15 Who was the first Prime Minister of Canada??Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 What are the Prairie provinces and their capital cities??Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?

Bạn đã trả lời sai rồi!

#17 Name six responsibilities of citizenship?Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Approximately how many Canadians served in the First World War?

#19 What do you call the Sovereign’s representative in the provinces??Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 Which province in Canada is the smallest in land size??Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?

#21 Who is Canada’s Head of State??Ai là người đứng đầu Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 What are the three main types of industry in Canada??Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct??Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#24 What are the provinces of Central Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?

Bạn trả lời sai rồi!

#25 Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine??Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.