• Follow us:

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #1: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Ai là được gọi là người Metis?Question #2: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #3: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #4: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #5: When did the British North America Act come into effect?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #6: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #7: What does the Canadian flag look like?

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #8: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?Question #9: Name the five regions of Canada

Bạn trả lời sai rồi!

? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #10: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #11: What is a majority government?

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #12: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #13: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #14: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #15: Why is trade with other countries important to Canada?

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #16: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quebecer là ai?Question #17: Who are the Quebecers?

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #18: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #19: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #20: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #21: Which province is the only officially bilingual province?

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #22: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #23: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #24: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #25: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.