Luyện thi quốc tịch Canada – QC

Quebec

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #1: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #2: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Tool tip textQuestion #3: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #4: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #5: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #6: Which region covers more than one-third of Canada?

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #7: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #8: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #9: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #10: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?Question #11: Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #12: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người bản địa của Canada?Question #13: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #14: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #15: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #16: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #17: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Question #18: What does the word “Inuit” mean?

? Thuế đầu người là gì?Question #19: What is the “head tax”?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Quebec?Question #20: What is the name of the Lieutenant-Governor of Quebec?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #21: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #22: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #23: Where are the Parliament Buildings located?

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #24: Which province has its own time zone?

? Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?Question #25: What does the “right to a secret ballot” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.