Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#2 The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:?Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?

#3 Name two responsibilities of the provincial and territorial government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

#4 What are the three main types of industry in Canada??Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 Who are the founding peoples of Canada??Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#6 What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party??Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 How is a Cabinet Minister chosen??Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

#8 What is a voter information card??Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#9 What is the population of Canada??Dân số của Canada là bao nhiêu?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#10 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#11 Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people??Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#12 What is the highest military honour a Canadian can receive??Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?

#13 Which province was to first to grant voting rights to women??Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What is Canada’s national winter sport??Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#15 Who is the leader of the Federal Official Opposition Party??ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 In which region do more than half the people in Canada live??Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?

Bạn trả lời sai rồi!

#17 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#18 Which provincial flag features the fleur-de-lys??Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?

#19 What is the government of all of Canada called??Chính phủ Canada được gọi là gì?

#20 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#21 What does the “right to a secret ballot” mean??Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

#22 Who have major responsibilities on First Nations reserves??Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?

#23 What will you promise when you take the Oath of Citizenship??Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

#24 What year was Confederation??Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#25 Which country borders Canada on the south??Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.