Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.?Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 What is the highest court in Canada??Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 Canada has three territories and how many provinces??Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 In what industry do most Canadians work??Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#5 Why is trade with other countries important to Canada??Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?

#6 Which port is the largest and busiest in Canada??Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?

#7 What does the Canadian flag look like??Lá cờ của Canada trông như thế nào?

#8 How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians??Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 Who led an armed uprising and seized Fort Garry??Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?

#10 When is Canada Day and what does it celebrate??Quốc khánh Canada vào ngày nào? Và người dân Canada ăn mừng điều gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#11 In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called??Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#12 Who are the Aboriginal peoples of Canada??Ai là người bản địa của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister??Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?

#14 What is a Francophone??Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?

#15 When must federal elections be held??Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#16 Which party becomes the Official Opposition??Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#17 Name two key documents that contain our rights and freedoms.?Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 Why is the battle of Vimy Ridge important??Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#19 What are the provinces of Central Canada and their capital cities??Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?

Bạn trả lời sai rồi!

#20 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#21 What is Canada’s national winter sport??Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 Who was the first Prime Minister of Canada??Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 What is the population of Canada??Dân số của Canada là bao nhiêu?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada??Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#25 Who has the right to vote in federal elections??Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.