• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #1: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #2: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #3: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #4: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #5: What is the role of the courts in Canada?

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #6: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Saskatchewan?Question #7: What is the name of the Lieutenant-Governor of Saskatchewan?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Dân số của Canada là bao nhiêu?Question #8: What is the population of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #9: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #10: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #11: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #12: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #13: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #14: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #15: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #16: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #17: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #18: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #19: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #20: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #21: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #22: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #23: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #24: What was the “Underground Railroad”?

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #25: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.