Luyện thi quốc tịch Canada – SK

Saskatchewan

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #1: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Những người Acadian là ai?Question #2: Who are the Acadians?

? Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?Question #3: What is meant by the equality of women and men?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #4: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #5: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #6: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?Question #7: Which of the following statements about residential schools is NOT true?

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #8: Where are the Great Lakes?

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #9: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #10: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #11: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #12: What does the Canadian flag look like?

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #13: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #14: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #15: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #16: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #17: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #18: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #19: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #20: Which country borders Canada on the south?

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #21: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #22: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #23: What is a major river in Quebec?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #24: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #25: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.