Luyện thi quốc tịch Canada – YT

Yukon

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #1: What is the role of the courts in Canada?

? Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?Question #2: Why is the battle of Vimy Ridge important?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #3: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #4: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Quebecer là ai?Question #5: Who are the Quebecers?

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #6: What does Confederation mean?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #7: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Quốc khánh Canada vào ngày nào? Và người dân Canada ăn mừng điều gì?Question #8: When is Canada Day and what does it celebrate?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thành phố nào là Thủ đô của Canada?Question #9: What is the capital city of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #10: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #11: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #12: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #13: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #14: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?Question #15: Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Question #16: Approximately how many Canadians served in the First World War?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #17: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #18: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #19: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #20: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #21: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #22: Where do most French-speaking Canadians live?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #23: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #24: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #25: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.