• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #1: On what date did Nunavut become a territory?

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #2: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #3: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Sam Steele là ai?Question #4: Who was Sir Sam Steele?

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #5: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #6: What was the “Underground Railroad”?

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #7: Which province is the only officially bilingual province?

? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #8: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #9: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #10: What is the government of all of Canada called?

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #11: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #12: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #13: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Question #14: What does the word “Inuit” mean?

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #15: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #16: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?Question #17: Why is the battle of Vimy Ridge important?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #18: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Những người Acadian là ai?Question #19: Who are the Acadians?

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #20: When is Remembrance Day celebrated?

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #21: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #22: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #23: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #24: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #25: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.