Bất ngờ khi biết mình bị loại ra khỏi danh sách chờ ghép thận

Beverly High cho biết là cả cô và bác sĩ của cô đều không biết về việc cô bị đưa ra khỏi danh sách ghép thận.

Một người phụ nữ ở thành phố Windsor đã nói rằng tên cô đã bị xóa khỏi danh sách những người được ghép thận mà không thông qua bác sĩ của cô.

Beverly High nghĩ rằng cô đã có tên trong danh sách chờ ghép thận trong hai năm qua. Nhưng vào tháng 12 năm ngoái, cô mới phát hiện ra tên mình không nằm trong danh sách đó sau cái chết của anh trai cô.

Bây giờ, sau khi tìm hiểu thì cô đã thấy tên của mình trong danh sách những đã bị đưa ra khỏi danh sách vào tháng 8 năm ngoái.

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ và ông ấy nói rằng ông chưa bao giờ biết về việc cô đã bị đưa ra khỏi danh sách ghép thận. Một bác sĩ nào đó đã làm việc này.”, High chia sẻ.

CBC đã yêu cầu nói chuyện với những bộ phận y tế có trách nhiệm đảm bảo High có tên trong danh sách nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối.

“Tôi không ở đây để nói riêng về một chương trình cấy ghép nào, mà tôi nghĩ với tất cả chương trình sự liên lạc với nhau là vấn đề lớn nhất mà tất cả đều muốn cải thiện.”, Tiến sĩ Jeffrey Zaltzman, giám đốc chương trình ghép thận tại bệnh viện St. Michael’s và trưởng phòng cấy ghép của Trillium Gift of Life Network (TGLN), chia sẻ.

Mặc dù ở Ontario có thể bệnh nhân sẽ được đưa ra khỏi danh sách ghép thận nếu người đó không phù hợp để ghép nhưng người đó phải được thông báo bằng thư.

“Chương trình cấy ghép thận phải khiến cho bệnh nhân biết được là họ đang có tên trong danh sách chờ và nếu tên của họ được đưa ra thì phải thông báo bằng văn bản.”, ông Zaltman nói.

TGLN quản lý việc hiến và cấy ghép các cơ quan tại tỉnh bang, đồng thời quản lý danh sách những người đang chờ. Nhưng sẽ có những trung tâm và chương trình có trách nhiệm để đánh giá tình trạng bệnh nhân có đủ điều kiện để cấy ghép hay không.

Đối với High thì bác sĩ của cô tại bệnh viện khu vực Windsor sẽ phối hợp với Trung tâm Khoa học Y tế London để đưa tên cô vào danh sách chờ được ghép.

“Sẽ rất bực bội nếu một người nói với bạn kiểu này, người kia thì lại nói kiểu khác.’, cô nói.

Cô nói rằng sức khỏe của cô bắt đầu tệ đi vào khoảng 2 năm trước, các bác sĩ đã khuyên cô nên bắt đầu chạy thận.

Vào thời điểm đó, cô đủ điều kiện để được vào danh sách của chương trình ghép thận nhưng giờ thì cô phải trải qua quá trình kiểm tra lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!