Canada thu hồi sản phẩm sữa của nhãn hiệu Farmers

Canada thu hồi sản phẩm sữa của nhãn hiệu Farmers

Bộ y tế Canada đã ban hành quy định thu hồi các sản phẩm sữa và kem sản xuất bởi Farmers, Natrel và thương hiệu sữa Northumberland do phát hiện chứa chất khử trùng.

Việc thu hồi áp dụng cho một số lượng lớn các sản phẩm được bán ở New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island.

Số lượng sản phẩm bị thu hồi bao gồm 2% sữa, 3.25% sữa thuần nhất, sữa tách kem và 1% các chế phẩm sữa khác, kem cà phê và kem tươi.

Lệnh thu hồi của Bộ y tế Canada, được ban ra vào ngày 30 tháng 1, sau 10 ngày kể từ ngày Farmers Dairy đưa ra ” lệnh tự nguyện thu hồi” nhiều sản phẩm tương tự.

Tuy nhiên hãng Farmers lại cho biết họ tiến hành thu hồi các sản phẩm sữa do hương vị không đạt và nguyên nhân xuất phát từ “giai đoạn sản xuất quá ngắn.”

Yêu cầu trả lời về vấn đề này hiện vẫn chưa được hãng Farmers đáp ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!