Canada tranh cãi về dự án pharmacare

Canada tranh cãi về dự án pharmacare

Vào hôm nay, thứ 2, các thành viên của Ủy ban thường trực về Y tế sẽ xem xét về nội dung trong bản báo cáo về pharmacare, là kết quả của quá trình hai năm xem xét và 99 chứng cứ.

Đó là một báo cáo mà thành viên quốc hội Bill Casey đã không thật sự yêu cầu, nhưng chủ tịch đảng Tự do của ủy ban nói rằng các thành viên của ủy ban đã đồng ý rằng người Canada đang quan tâm về vấn đề có thể mua thuốc kê đơn.

Trong  khi cả Casey lẫn hai phó chủ tịch của phe đối lập đều không muốn thông tin được tiết lộ ra về việc liệu báo cáo có kêu gọi tạo ra một kế hoạch pharmacare trên toàn quốc, ông nói hầu hết những người chứng nhận đều đồng ý việc bảo đảm tất cả người dân Canada đều có bảo hiểm thuốc sẽ khiến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Canada tốt hơn.

Phó chủ tịch Đảng Bảo thủ Marilyn Gladu nói rằng, “Tôi không thể dự đoán được kết quả,  tôi biết có nhiều ý kiến mà chúng tôi đã nghe ở ủy ban về một dự án quốc gia. Một số nói về việc đưa người dân vào những chương trình hiện có ở các tỉnh bang.”

Người dân Canada hiện đang trong một kế hoạch chắp vá về việc mua thuốc công cộng hay tư nhân, trong khi có một số ít người phải trả số tiền quá khả năng theo toa thuốc của họ.

Các kế hoạch hiện tại của chính phủ đang bao gồm 40% đến 45% người Canada, và phần lớn chỉ dành cho người lớn tuổi, người Ontario dưới 25 tuổi, người Quebec không bảo hiểm, người hưởng phúc lợi, người bản địa, thành viên của RCMP và quân đội Canada.

Kế hoạch này rẻ hơn so với kế hoạch mua thuốc tư nhân, bởi vì chính phủ đã thương lượng mức giá thấp hơn với các công ty được phẩm và không bao gồm nhiều loại thuốc.

Khi ủy ban yêu cầu viên chức Ngân sách Quốc hội nghiên cứu số tiền sẽ tiết kiệm được trên toa thuốc nếu người dân Canada có được chi trả bởi các chương trinh thuốc của tỉnh bang. Ông dự tính số tiền sẽ là $4,2 tỷ mỗi năm.

Phó chủ tịch ủy ban thuộc Đảng NDP Don Davies, người đã kêu gọi đưa ra dự án pharmacare quốc gia, nói rằng những người không có khả năng trả phí bảo hiểm tư nhân sẽ phải trả thêm tiền bằng cách chuyển sang hệ thống công cộng.

Người dân Canada hiện đang phải trả mức giá cho thuốc kê đơn cao nhất trên thế giới. Canada cũng là nước duy nhất trên thế giới với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân không bao gồm thuốc kê đơn.

“Điều này thật sự khác thường,”, Marc-André Gagnon, giáo sư về chính sách y tế và dược phẩm tại đại học Carleton ở Ottawa, nói.

Gagnon nói rằng bởi vì có nhiều loại người mua thuốc ở trong nước, bao gồm cả bệnh viện, tỉnh bang và hệ thống tư nhân, dẫn đến một số người môi giới và giá cả cao hơn.

Pharmacare là một phần của kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 1964. Dù đảng viên đảng Tự do đã tán thành “pharmacare là một mục tiêu quốc gia dài hạn” trong chiến dịch tranh cử năm 1997, chính phủ hiện tại nói rằng sẽ tập trung giảm chi phí thuốc kê đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!