Shoppers Drug Mart đăng ký bán cần sa

Phát ngôn viên của Shoppers Drug Mart cho biết, chuổi cửa hàng của họ đã đăng ký với Health Canada để có giấy phép bán cần sa.

Theo người phát ngôn cho biết, mục đích của họ chỉ là muốn có được giấy phép để chế xuất cần sa thành thuốc, và cho dù họ được cấp phép sản xuất thì họ cũng sẽ không trưng bày các sản phẩm này ra ngoài, trừ khi Chính phủ thay đổi luật.

Theo luật hiện hành, bệnh nhân chỉ có thể được phép mua thuốc từ cân sa trực tiếp từ một cơ sở sản xuất có giấy phép, và chỉ được nhận qua đường bưu điện.

error: Alert: Content is protected !!