Tỷ lệ người Canada sinh con muộn tăng nhanh

Theo một báo cáo mới nhất từ Cơ quan thống kê Canada (Statistics Canada), tỷ lệ phụ nữ Canada sinh con muộn đang tăng nhanh.

Theo thống kê vào năm 2013, hơn 1/2 số phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ 30 đến 49 tuổi, trong khi tỷ lệ này vào năm 1993 chỉ là 39.6%. Đáng chú ý hơn rơi là tỷ lệ phụ nữ sinh ở độ tuổi ngoài 40 chiếm 3.5%, tỷ lệ này cách đây 1 thập kỷ là 2.7% và 1.3% vào 2 thập kỷ trước.

Vào năm 1993, 60.4% phụ nữ Canada sinh con ở độ tuổi dưới 30, tuy nhiên tỷ lệ này đã sụt giảm và đến năm 2013 chỉ còn 45.6%.

Cũng theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ sinh con lần đầu trong độ tuổi từ 30 đến 49 tuổi đã tăng nhanh trong khoảng thời gian giữa năm 1993 và 2013. Trong thực tế, tỷ lệ phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi từ 35 đến 39 đã tăng gấp đôi từ mức 5.4% vào năm 1993 lên mức 10.7% trong năm 2013.

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến các phụ nữ trẻ, theo đó, tỷ lệ phụ nữ sinh con dưới 20 tuổi đã giảm từ 6.1% vào năm 1993 xuống mức 3.1% trong năm 2013. Và tỷ lệ phụ nữ sinh con lần đầu ở độ tuổi dưới 20 đã giảm từ 11.6% vào năm 1993 xuống còn 6% trong năm 2013.

Qua thống kê cho thấy, phụ nữ Canada ngày càng có xu hướng sinh con muộn, điều này sẽ gây nhiều bất lợi cho Canada được cho là đang có dân số già.

error: Alert: Content is protected !!