Tag: 10 thị trường kinh tế lớn nhất

Theo các chuyên gia dự đoán, mức tăng trưởng kinh tế của Canada chỉ dậm chân ở mức 2% hoặc thấp hơn trong hơn 1.5 thập kỷ tiếp theo.