Tag: 3d ultrasound

Cusimano, một phụ nữ sống tại Oshawa, ON, cho biết, cô đã bỏ ra $160 để siêu âm 3D đứa con trong bụng của mình, sau đó vui mừng...