Tag: 40 năm quan hệ ngoại giao

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Canada, Chrystia Freeland, đã thông báo trong cuộc họp với các Bộ trưởng các nước ASEAN tại Manila, Philippines, rằng Canada sẽ cung cấp...