Tag: Afghanistan

Joshua Boyle, người Canada cùng vợ của mình bị bắt làm tù binh tại Afghanistan trong suốt 5 năm  đã xuất hiện trong một  đoạn video ngắn vào sáng...

error: Alert: Content is protected !!