Tag: Alberta affordable housing strategy

Bộ trưởng chuyên trách người cao tuổi và nhà ở của Alberta đang thu thập ý kiến người dân và các bên liên quan về về vấn đề nhà...