Tag: Alberta Beach

Hai cơn chấn động đã tàn phá những ngôi nhà thuộc một làng nhỏ nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Edmonton vào đêm thứ hai vừa qua.