Tag: Alberta.ca

Chính phủ Alberta cùng với chính quyền thành phố Edmonton đã chủ trì buổi họp báo ra thông báo cho gói hỗ trợ $1 tỷ đô cho dự án...

Chính phủ Alberta đã xây dựng xong khung pháp lý để chuẩn bị cho việc hợp pháp hóa cần sa sắp tới, nếu bạn đang hoặc sắp chuyển đến...

Chính phủ Alberta đã đưa ra kế hoạch hành động nhằm thực hiện cam kết của Tỉnh trưởng về việc chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, theo đó...

Chính phủ Alberta đang hỗ trợ hàng trăm người sống sót sau chấn thương não nghiêm trọng để đảm bảo họ tiếp tục nhận được các dịch vụ phục...

Chính phủ Alberta đang tiến hành kế hoạch đầu tư $15 triệu đô la trong 3 năm để đảm bảo người dân Alberta có được những hỗ trợ cần...

Chính phủ Alberta hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em với mức giá phải chăng hơn cho các gia đình bằng cách bổ sung thêm 6,000 chỗ giữ...

Alberta đang bảo vệ việc làm và khả năng cạnh tranh kinh tế của lĩnh vực dầu khí khi họ cảm kết cắt giảm 45% khí thải metan ô...

Sinh viên khoa học ở miền nam Alberta đang tiến gần hơn đến việc hưởng lợi ích từ các phòng thí nghiệm và không gian học tập mới qua...

Chính phủ Alberta đã đưa ra một đạo luật mới nhằm cung cấp sức mạnh cần thiết cho tỉnh bang để hạn chế xuất khẩu khí tự nhiên, dầu...

Nếu được thông quan, đạo luật mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương, tạo ra việc làm và giúp người dân Alberta tiết kiệm tiền điện đáng...

error: Alert: Content is protected !!