Tag: Alberta Law Courts

Chính quyền tỉnh Alberta đã lên kế hoạch mướn thêm nhiều công tố viên nhằm đối phó với tình trạng ứ đọng tại tòa án tỉnh này.