Tag: Alberta minimum wave

Như đã cam kết trước đây, chính phủ tỉnh Alberta sẽ lắng nghe các doanh nghiệp và người lao động, nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề...