Tag: Amazon HQ2

Amazon đã chính thức thông báo việc mở rộng sự hiện diện của mình tại thành phố Vancouver, BC bằng việc mở văn phòng thứ 2, dự kiến sẽ...

Nối bước một số thành phố của Canada như Toronto, Calgary…thành phố Edmonton, Alberta cũng đã thông báo tham gia cuộc đua giành vị trí đặt trụ sở chính...

error: Alert: Content is protected !!