Tag: Amber

Bộ trưởng y tế Alberta, Sarah Hoffman, đã có cuộc gặp gỡ gia đình bé gái bị tổn thương não, dẫn đến tình trạng thực vật, sau một lần...