Tag: Amber Alert

Bắt đầu từ ngày 06 tháng 4, người dân Alberta sẽ nhận được những tin nhắn trực tiếp đến điện thoại di động của họ về những trường hợp...

RCMP (Royal Canadian Mounted Police – Cảnh sát liên bang) đã hủy Cảnh báo khẩn Amber Alert vào khoảng 9 giờ tối thứ sáu vừa qua, sau khi một...