Tag: amiodaron

Trong bản tin mới đây của Bộ Y tế Canada có điểm một số thông tin an toàn thuốc liên quan đến các thuốc amiodaron, levetiracetam, các retinoid dạng...