Tag: Aritzia

Người dân Vancouver đã xếp hàng dài bên ngoài Vancouver Convention Centre từ lúc sáng sớm để mua hàng giảm giá trong sự kiện Aritzia warehouse.

error: Alert: Content is protected !!