Tag: ASIRT

Đội xử lý tình huống nghiêm trọng (ASIRT – The Alberta Serious Incident Response Team) xác nhận rằng họ đã bắt giữ một sĩ quan cảnh sát thuộc cảnh...

Đội ứng phó tình các sự cố nghiêm trọng có liên quan đến cảnh sát (Alberta Serious Incident Response Team – ASIRT) đang điều tra một vụ bắn nhau...

error: Alert: Content is protected !!