Tag: Aurora Cannabis

Nhà sản xuất Aurora Cannabis ở Edmonton đã ký hợp đồng cung cấp cần sa dùng trong y tế cho Shoppers Drug Mart.

Với diện tích 800,000 sqfs (khoảng 74.323 m2), cơ sở Aurora Sky được xây dựng bởi tập đoàn Aurora Cannabis tại Sân bay Quốc tế Edmonton đã sẵn sàng...

error: Alert: Content is protected !!