Tag: Aurora Sky

Với diện tích 800,000 sqfs (khoảng 74.323 m2), cơ sở Aurora Sky được xây dựng bởi tập đoàn Aurora Cannabis tại Sân bay Quốc tế Edmonton đã sẵn sàng...

Alberta sẽ có thêm hàng nghìn việc làm mới và hơn $1 tỷ đô được đầu tư nhằm đa dạng hóa nền kinh tế qua chương trình CITC (Capital...

error: Alert: Content is protected !!