Tag: bắn tốc độ

Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông Edmonton, trong năm 2016 vừa qua, số lượng xe bị chụp hình tốc độ đã giảm so với 2...

Chính quyền thành phố Leduc đã đưa yêu cầu lên chính phủ tỉnh Alberta cho phép thí điểm đặt các máy chụp hình tốc độ (camera) trên Highway 2,...

error: Alert: Content is protected !!