Tag: Bão Harvey

Giá xăng trung bình tại Canada sẽ tăng cao vào cuối tuần sau khi đã nhảy gần 10 cent / lít kể từ khi cơn bão Harvey tiến đến...

Canada đang chuẩn bị để gửi những gói hàng cứu trợ đến với các nạn nhân của cơn bão lịch sử đổ bộ vào tiểu bang Texas, Mỹ. Những...

Một người phụ nữ sống tại Arlington, Texas, Mỹ đã cố gắng tìm kiếm số điện thoại của cơ quan phòng chống lũ lụt tại thành phố Beaumont, Texas,...

error: Alert: Content is protected !!