Tag: Bảo lãnh vợ chồng

Chính phủ Canada đã tuyên bố rằng họ đã giải quyết hết 80% số hồ sơ xin bảo lãnh diện vợ/chồng còn tồn đọng .

Với tôn chỉ “nhân đạo và nhân ái” (humanitarian and compassionate), chính sách Di trú Canada đặt ưu tiên cho việc đoàn tụ gia đình dưới các dạng bảo...

Vào ngày 28/04/2017, chính phủ Canada đã thông báo chính thức bãi bỏ điều kiện vợ/chồng mới được phải bảo lãnh phải ở với người bảo lãnh 2 năm...

error: Alert: Content is protected !!