Tag: Bão mùa đông

Hàng chục ngàn người ở phía nam Ontario đã không có điện sau cơn gió mạnh thổi khắp khu vực vào hôm thư tư vừa qua.

Theo cảnh báo từ Cơ quan quản lý môi trường Canada cho biết, một cơn bão tuyết đang tiến đến Alberta vào hôm nay, thứ 5, dự kiến sẽ...

Một số cảnh bảo về bão mùa đông và tuyết rơi có hiệu lực ở phía tây, trung tâm và phía đông Alberta, khi một đợt tuyết lớn dự...

Gió mạnh vẫn tiếp tục diễn ra ở giữa hai khu vực Bắc Sydney thuộc Nova Scotia và Port aux Basques thuộc Newfoundland.

Đường hàng không, đường sông và đường bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão gió Đông Bắc.

error: Alert: Content is protected !!