Tag: bắt buộc mang khẩu trang

Walmart Canada đã thông báo việc bắt buộc mang khẩu trang hoặc che mặt tại tất cả các cửa hàng của họ bắt đầu từ ngày 12/8 sắp tới...

error: Alert: Content is protected !!