Tag: Bất động sản Alberta

Alberta đang chứng kiến số lượng người trả tiền nhà (mortgage) trễ tăng nhanh, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

error: Alert: Content is protected !!