Tag: Bắt giữ con tin

Người đàn ông đã bắt cóc 9 con tin tại văn phòng WCB ở Edmonton vào năm 2009 dự kiến sẽ được tự do vào ngày 12/06 sắp tới...

error: Alert: Content is protected !!