Tag: Bầu cử 2019

Đảng Wildrose Alberta thông báo rằng lãnh đạo của đảng này sẽ dành mùa hè này để tiếp xúc người dân trên trên toàn tỉnh Alberta.

error: Alert: Content is protected !!