Tag: Bầu cử Canada

Kết quả cuối cùng tại cuộc bầu cử cấp thành thị tại Tỉnh Ontario vừa qua cho thấy không có thay đổi nào đáng kể, đặc biệt là tại...

Theo thông tin cho biết, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ có mặt tại Toronto cùng  Bộ trưởng môi trường liên bang, Catherine McKenna, để công bố kế hoạch chuyển...

Vào ngày 17/10 vừa qua, cần sa đã được chính thức hợp pháp hóa để sử dụng rộng rải trên toàn Canada. Đây là ngày đánh Canada trở thành...

error: Alert: Content is protected !!