Tag: Bầu cử Edmonton

Thị trưởng Edmonton Don Iveson đã tái đắc cử chức thị trưởng Edmonton thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau khi càng quét phòng phiếu trong cuộc bầu...

Thành phố Edmonton đang diễn ra nhiều buổi gặp gỡ và hội thảo nhằm thu hút thêm nhiều cử tri đi bầu cử cho Hội đồng thành phố Edmonton...

Thị trưởng Edmonton, Don Iveson, đã có một thông báo trên Twitter rằng ông sẽ tiếp tục ra tranh cử cho chức thị trưởng nhiệm kỳ 2 vào mùa...

error: Alert: Content is protected !!