Tag: Bầu cử Ontario

Kết quả cuối cùng tại cuộc bầu cử cấp thành thị tại Tỉnh Ontario vừa qua cho thấy không có thay đổi nào đáng kể, đặc biệt là tại...

Như chúng tôi đã đưa tin, Tỉnh trưởng Ontario, Doug Ford, đã đệ trình dự luật cắt giảm số thành viên Hội đồng thành phố Toronto từ 47 xuống...

Đảng Tự Do Ontario đang dấn thân vào một thử thách liều lĩnh trong ít nhất 6 năm tới với việc tài trợ cho một loạt các cam kết...

error: Alert: Content is protected !!